2.7.12 Rodičky kouřící v těhotenství, podle bydliště a věku

Absolutně
Okres 0–14 15–19 20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50+ Celkem
Hradec Králové 0 7 27 21 13 3 3 0 0 74
Jičín 0 7 9 10 5 3 1 0 0 35
Náchod 0 6 20 16 9 8 3 0 0 62
Rychnov n.Kněžnou 1 7 6 13 12 3 1 0 0 43
Trutnov 0 17 44 43 31 21 1 0 0 157
Královéhradecký kraj 1 45 106 104 71 39 9 0 0 375
V přepočtu na 1 000 rodiček
Okres 0–14 15–19 20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50+ Celkem
Hradec Králové . 259,26 152,54 44,12 20,80 10,31 55,56 0,00 . 44,79
Jičín 0,00 318,18 81,82 39,37 18,18 23,62 35,71 0,00 . 42,74
Náchod . 162,16 134,23 46,11 26,55 44,69 96,77 0,00 . 57,20
Rychnov n.Kněžnou 1 000,00 304,35 46,15 49,62 48,98 25,86 34,48 . . 53,35
Trutnov . 447,37 328,36 137,38 89,60 108,25 27,78 0,00 0,00 147,70
Královéhradecký kraj 250,00 304,05 151,00 62,35 38,40 42,67 49,72 0,00 0,00 68,52

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)