2.7.12 Rodičky kouřící v těhotenství, podle bydliště a věku

Absolutně
Kraj Věková skupina Celkem
0–14 15–19 20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50+
Hl.m.Praha 0 30 132 167 141 74 28 1 0 573
Středočeský 0 49 153 170 138 60 15 0 0 585
Jihočeský 1 62 189 193 129 67 12 0 0 653
Plzeňský 1 50 132 176 92 56 14 0 0 521
Karlovarský 0 74 175 181 101 55 4 0 0 590
Ústecký 0 191 517 400 267 158 30 2 0 1 565
Liberecký 0 30 70 69 61 24 3 0 0 257
Královéhradecký 0 44 140 112 89 45 7 0 0 437
Pardubický 1 35 107 93 48 30 4 0 0 318
Vysočina 0 18 44 40 36 19 3 0 0 160
Jihomoravský 0 26 93 57 57 26 9 0 0 268
Olomoucký 0 70 174 161 104 49 14 0 0 572
Zlínský 0 6 18 15 8 7 0 0 0 54
Moravskoslezský 0 160 351 324 199 100 19 2 0 1 155
Česká republika 3 845 2 295 2 158 1 470 770 162 5 0 7 708
V přepočtu na 1 000 rodiček
Kraj Věková skupina Celkem
0–14 15–19 20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50+
Hl.m.Praha 0 220,6 152,6 50,3 23,5 21,6 48,9 40 0 39,9
Středočeský 0 164,4 96,7 41,2 27 22,4 40,2 0 0 41,3
Jihočeský 500 397,4 223,9 101,7 59,2 67,7 88,9 0 0 105,2
Plzeňský 1 000,0 375,9 175,8 98,7 47,2 63,3 107,7 0 0 92,4
Karlovarský 0 556,4 350,7 209 139,7 127,6 53,3 0 0 216,2
Ústecký 0 446,3 328,7 167,7 118,9 132,4 153,1 285,7 0 194,9
Liberecký 0 225,6 108,2 54,6 42 34,1 25,6 0 0 59,5
Královéhradecký 0 309,9 193,6 67,6 50,5 48,8 49,6 0 0 81,6
Pardubický 1 000,0 284,6 166,7 54 26,8 34,6 33,9 0 0 60,3
Vysočina 0 156,5 66,7 22,7 20,3 24,7 27,8 0 0 30,8
Jihomoravský 0 116,1 76 15,2 12,3 12,2 33 0 0 21,8
Olomoucký 0 409,4 219,1 83 47 48,4 89,2 0 0 90,9
Zlínský 0 81,1 32,7 8,4 4,1 7,4 0 0 0 9,8
Moravskoslezský 0 373,8 188,8 85 54,8 61,6 70,9 133,3 0 99,3
Česká republika 63,8 313,7 173,7 67,3 39,3 41,5 57,5 41 0 72,1

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)