2.7.20 Podíl kojených novorozenců podle celkové délky kojení

Absolutně
Kraj Výlučně kojení Celkem kojení (výlučně i s dokrmem) Nekojení
6 týdnů 3 měsíce 6 týdnů 3 měsíce 6 měsíců
Kroměříž 273 126 867 650 439 50
Uherské Hradiště 516 266 1 393 1 086 652 41
Vsetín 397 196 1 366 1 086 733 38
Zlín 490 278 1 788 1 442 944 60
Zlínský kraj 1 676 866 5 414 4 264 2 768 189
Podíl (v %)
Kraj Výlučně kojení Celkem kojení (výlučně i s dokrmem) Nekojení
6 týdnů 3 měsíce 6 týdnů 3 měsíce 6 měsíců
Kroměříž 27,9 % 12,9 % 88,7 % 66,5 % 44,9 % 5,1 %
Uherské Hradiště 41,1 % 21,2 % 111,1 % 86,6 % 52,0 % 3,3 %
Vsetín 29,6 % 14,6 % 102,0 % 81,1 % 54,7 % 2,8 %
Zlín 24,1 % 13,7 % 87,9 % 70,9 % 46,4 % 3,0 %
Zlínský kraj 29,9 % 15,5 % 96,6 % 76,1 % 49,4 % 3,4 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)