2.7.20 Podíl kojených novorozenců podle celkové délky kojení

Absolutně
Kraj Výlučně kojení Celkem kojení (výlučně i s dokrmem) Nekojení
6 týdnů 3 měsíce 6 týdnů 3 měsíce 6 měsíců
Kroměříž 168 80 761 615 454 39
Uherské Hradiště 329 177 1 047 795 458 48
Vsetín 384 224 1 207 984 660 30
Zlín 480 292 1 661 1 378 941 52
Zlínský kraj 1 361 773 4 676 3 772 2 513 169
Podíl (v %)
Kraj Výlučně kojení Celkem kojení (výlučně i s dokrmem) Nekojení
6 týdnů 3 měsíce 6 týdnů 3 měsíce 6 měsíců
Kroměříž 17,8 % 8,5 % 80,8 % 65,3 % 48,2 % 4,1 %
Uherské Hradiště 24,8 % 13,3 % 78,8 % 59,8 % 34,5 % 3,6 %
Vsetín 27,8 % 16,2 % 87,3 % 71,2 % 47,8 % 2,2 %
Zlín 25,1 % 15,3 % 86,8 % 72,0 % 49,2 % 2,7 %
Zlínský kraj 24,4 % 13,9 % 84,0 % 67,8 % 45,1 % 3,0 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)