2.7.20 Podíl kojených novorozenců podle celkové délky kojení

Absolutně
Kraj Výlučně kojení Celkem kojení (výlučně i s dokrmem) Nekojení
6 týdnů 3 měsíce 6 týdnů 3 měsíce 6 měsíců
Kroměříž 180 114 713 599 424 36
Uherské Hradiště 322 207 998 840 533 37
Vsetín 405 208 1 278 1 001 669 27
Zlín 418 209 1 449 1 163 791 57
Zlínský kraj 1 325 738 4 438 3 603 2 417 157
Podíl (v %)
Kraj Výlučně kojení Celkem kojení (výlučně i s dokrmem) Nekojení
6 týdnů 3 měsíce 6 týdnů 3 měsíce 6 měsíců
Kroměříž 20,4 % 12,9 % 80,8 % 67,9 % 48,1 % 4,1 %
Uherské Hradiště 28,1 % 18,1 % 87,2 % 73,4 % 46,6 % 3,2 %
Vsetín 27,5 % 14,1 % 86,9 % 68,0 % 45,5 % 1,8 %
Zlín 24,2 % 12,1 % 84,0 % 67,5 % 45,9 % 3,3 %
Zlínský kraj 25,4 % 14,1 % 85,0 % 69,0 % 46,3 % 3,0 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)