2.7.20 Podíl kojených novorozenců podle celkové délky kojení

Absolutně
Kraj Výlučně kojení Celkem kojení (výlučně i s dokrmem) Nekojení
6 týdnů 3 měsíce 6 týdnů 3 měsíce 6 měsíců
Kroměříž 203 118 739 599 406 41
Uherské Hradiště 357 231 1 011 842 518 40
Vsetín 398 218 1 229 988 671 28
Zlín 450 254 1 539 1 251 863 48
Zlínský kraj 1 407 820 4 517 3 679 2 458 157
Podíl (v %)
Kraj Výlučně kojení Celkem kojení (výlučně i s dokrmem) Nekojení
6 týdnů 3 měsíce 6 týdnů 3 měsíce 6 měsíců
Kroměříž 22,2 % 12,9 % 80,9 % 65,6 % 44,5 % 4,5 %
Uherské Hradiště 30,4 % 19,6 % 86,1 % 71,7 % 44,1 % 3,4 %
Vsetín 28,4 % 15,5 % 87,7 % 70,4 % 47,8 % 2,0 %
Zlín 25,4 % 14,3 % 86,7 % 70,5 % 48,6 % 2,7 %
Zlínský kraj 26,7 % 15,6 % 85,8 % 69,9 % 46,7 % 3,0 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)