2.7.20 Podíl kojených novorozenců podle celkové délky kojení

Absolutně
Kraj Výlučně kojení Celkem kojení (výlučně i s dokrmem) Nekojení
6 týdnů 3 měsíce 6 týdnů 3 měsíce 6 měsíců
Kroměříž 225 121 764 599 388 46
Uherské Hradiště 391 254 1 023 843 503 42
Vsetín 391 228 1 180 974 672 29
Zlín 482 299 1 628 1 338 935 39
Zlínský kraj 1 489 902 4 595 3 754 2 498 156
Podíl (v %)
Kraj Výlučně kojení Celkem kojení (výlučně i s dokrmem) Nekojení
6 týdnů 3 měsíce 6 týdnů 3 měsíce 6 měsíců
Kroměříž 23,8 % 12,8 % 80,9 % 63,5 % 41,1 % 4,9 %
Uherské Hradiště 32,5 % 21,1 % 85,0 % 70,1 % 41,8 % 3,5 %
Vsetín 29,3 % 17,1 % 88,5 % 73,1 % 50,4 % 2,2 %
Zlín 26,4 % 16,4 % 89,2 % 73,3 % 51,2 % 2,1 %
Zlínský kraj 28,1 % 17,0 % 86,6 % 70,8 % 47,1 % 2,9 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)