2.7.20 Podíl kojených novorozenců podle celkové délky kojení

Absolutně
Okres Výlučně kojení Celkem kojení (výlučně i s dokrmem) Nekojení
6 týdnů 3 měsíce 6 týdnů 3 měsíce 6 měsíců
Havlíčkův Brod 246 145 741 632 454 54
Jihlava 267 143 929 770 522 42
Pelhřimov 202 96 535 408 272 69
Třebíč 377 195 1 040 819 474 57
Žďár nad Sázavou 346 175 1 012 799 520 52
Kraj Vysočina 1 438 754 4 257 3 428 2 242 274
Podíl (v %)
Okres Výlučně kojení Celkem kojení (výlučně i s dokrmem) Nekojení
6 týdnů 3 měsíce 6 týdnů 3 měsíce 6 měsíců
Havlíčkův Brod 25,0 % 14,8 % 75,4 % 64,3 % 46,2 % 5,5 %
Jihlava 20,6 % 11,1 % 71,8 % 59,6 % 40,4 % 3,2 %
Pelhřimov 28,4 % 13,5 % 75,1 % 57,3 % 38,2 % 9,7 %
Třebíč 28,3 % 14,6 % 78,0 % 61,4 % 35,5 % 4,3 %
Žďár nad Sázavou 26,3 % 13,3 % 77,0 % 60,8 % 39,5 % 4,0 %
Kraj Vysočina 25,5 % 13,4 % 75,5 % 60,8 % 39,8 % 4,9 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)