2.7.20 Podíl kojených novorozenců podle celkové délky kojení

Absolutně
Okres Výlučně kojení Celkem kojení (výlučně i s dokrmem) Nekojení
6 týdnů 3 měsíce 6 týdnů 3 měsíce 6 měsíců
Havlíčkův Brod 324 173 888 713 436 32
Jihlava 311 165 1 193 985 715 51
Pelhřimov 202 105 517 407 253 32
Třebíč 461 198 1 174 864 526 38
Žďár nad Sázavou 306 149 999 782 508 59
Kraj Vysočina 1 604 790 4 771 3 751 2 438 212
Podíl (v %)
Okres Výlučně kojení Celkem kojení (výlučně i s dokrmem) Nekojení
6 týdnů 3 měsíce 6 týdnů 3 měsíce 6 měsíců
Havlíčkův Brod 30,3 % 16,2 % 83,0 % 66,6 % 40,7 % 3,0 %
Jihlava 21,4 % 11,4 % 82,1 % 67,8 % 49,2 % 3,5 %
Pelhřimov 29,8 % 15,5 % 76,4 % 60,1 % 37,4 % 4,7 %
Třebíč 28,3 % 12,1 % 72,0 % 53,0 % 32,3 % 2,3 %
Žďár nad Sázavou 23,7 % 11,6 % 77,4 % 60,6 % 39,4 % 4,6 %
Kraj Vysočina 26,2 % 12,9 % 77,9 % 61,3 % 39,8 % 3,5 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)