2.7.20 Podíl kojených novorozenců podle celkové délky kojení

Absolutně
Okres Výlučně kojení Celkem kojení (výlučně i s dokrmem) Nekojení
6 týdnů 3 měsíce 6 týdnů 3 měsíce 6 měsíců
Havlíčkův Brod 359 208 847 678 406 21
Jihlava 273 135 1 070 859 640 45
Pelhřimov 212 115 584 470 296 40
Třebíč 395 192 1 063 809 496 37
Žďár nad Sázavou 330 193 1 017 832 543 51
Kraj Vysočina 1 569 842 4 580 3 647 2 380 192
Podíl (v %)
Okres Výlučně kojení Celkem kojení (výlučně i s dokrmem) Nekojení
6 týdnů 3 měsíce 6 týdnů 3 měsíce 6 měsíců
Havlíčkův Brod 36,2 % 21,0 % 85,5 % 68,5 % 41,0 % 2,1 %
Jihlava 20,9 % 10,3 % 81,9 % 65,8 % 49,0 % 3,4 %
Pelhřimov 28,3 % 15,3 % 77,9 % 62,6 % 39,5 % 5,3 %
Třebíč 28,7 % 13,9 % 77,2 % 58,7 % 36,0 % 2,7 %
Žďár nad Sázavou 26,1 % 15,2 % 80,5 % 65,8 % 42,9 % 4,0 %
Kraj Vysočina 27,6 % 14,8 % 80,5 % 64,1 % 41,9 % 3,4 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)