2.7.20 Podíl kojených novorozenců podle celkové délky kojení

Absolutně
Kraj Výlučně kojení Celkem kojení (výlučně i s dokrmem) Nekojení
6 týdnů 3 měsíce 6 týdnů 3 měsíce 6 měsíců
Praha 1 11 4 250 226 165 3
Praha 2 124 81 497 408 236 40
Praha 3 341 213 651 512 241 32
Praha 4 314 158 1 486 1 195 793 91
Praha 5 201 125 1 328 1 174 875 64
Praha 6 202 107 1 474 1 316 944 57
Praha 7 87 49 260 213 126 10
Praha 8 246 148 1 118 920 634 45
Praha 9 225 131 1 037 868 596 131
Praha 10 298 172 1 040 868 511 58
Praha 11 200 133 926 789 496 34
Praha 12 212 133 727 604 371 33
Praha 13 310 232 1 010 871 473 55
Praha 14 244 149 1 012 830 440 66
Praha 15 142 96 586 504 338 21
Hl. m. Praha 3 157 1 931 13 402 11 298 7 239 740
Podíl (v %)
Kraj Výlučně kojení Celkem kojení (výlučně i s dokrmem) Nekojení
6 týdnů 3 měsíce 6 týdnů 3 měsíce 6 měsíců
Praha 1 4,1 % 1,5 % 92,3 % 83,4 % 60,9 % 1,1 %
Praha 2 21,2 % 13,8 % 85,0 % 69,7 % 40,3 % 6,8 %
Praha 3 43,7 % 27,3 % 83,5 % 65,6 % 30,9 % 4,1 %
Praha 4 18,3 % 9,2 % 86,7 % 69,8 % 46,3 % 5,3 %
Praha 5 12,7 % 7,9 % 84,2 % 74,4 % 55,5 % 4,1 %
Praha 6 12,1 % 6,4 % 88,3 % 78,8 % 56,5 % 3,4 %
Praha 7 28,6 % 16,1 % 85,5 % 70,1 % 41,4 % 3,3 %
Praha 8 18,9 % 11,4 % 85,9 % 70,7 % 48,7 % 3,5 %
Praha 9 17,3 % 10,1 % 79,6 % 66,6 % 45,7 % 10,1 %
Praha 10 24,2 % 14,0 % 84,5 % 70,5 % 41,5 % 4,7 %
Praha 11 19,2 % 12,8 % 89,0 % 75,9 % 47,7 % 3,3 %
Praha 12 24,3 % 15,2 % 83,3 % 69,2 % 42,5 % 3,8 %
Praha 13 26,7 % 19,9 % 86,8 % 74,9 % 40,7 % 4,7 %
Praha 14 20,7 % 12,7 % 86,1 % 70,6 % 37,4 % 5,6 %
Praha 15 20,2 % 13,7 % 83,4 % 71,7 % 48,1 % 3,0 %
Hl. m. Praha 20,1 % 12,3 % 85,4 % 72,0 % 46,1 % 4,7 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)