2.7.20 Podíl kojených novorozenců podle celkové délky kojení

Absolutně
Kraj Výlučně kojení Celkem kojení (výlučně i s dokrmem) Nekojení
6 týdnů 3 měsíce 6 týdnů 3 měsíce 6 měsíců
Děčín 342 139 1 003 714 431 89
Chomutov 270 140 869 679 449 73
Litoměřice 247 151 940 773 482 84
Louny 298 133 942 705 450 55
Most 314 155 929 704 453 88
Teplice 293 132 806 556 341 134
Ústí nad Labem 357 133 1 045 700 402 83
Ústecký kraj 2 121 983 6 534 4 831 3 008 606
Podíl (v %)
Kraj Výlučně kojení Celkem kojení (výlučně i s dokrmem) Nekojení
6 týdnů 3 měsíce 6 týdnů 3 měsíce 6 měsíců
Děčín 26,8 % 10,9 % 78,7 % 56,0 % 33,8 % 7,0 %
Chomutov 24,0 % 12,4 % 77,2 % 60,4 % 39,9 % 6,5 %
Litoměřice 20,7 % 12,7 % 78,8 % 64,8 % 40,4 % 7,0 %
Louny 33,0 % 14,7 % 104,3 % 78,1 % 49,8 % 6,1 %
Most 27,2 % 13,4 % 80,4 % 60,9 % 39,2 % 7,6 %
Teplice 25,3 % 11,4 % 69,7 % 48,1 % 29,5 % 11,6 %
Ústí nad Labem 30,6 % 11,4 % 89,5 % 60,0 % 34,4 % 7,1 %
Ústecký kraj 26,6 % 12,3 % 81,9 % 60,6 % 37,7 % 7,6 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)