2.7.20 Podíl kojených novorozenců podle celkové délky kojení

Absolutně
Kraj Výlučně kojení Celkem kojení (výlučně i s dokrmem) Nekojení
6 týdnů 3 měsíce 6 týdnů 3 měsíce 6 měsíců
Děčín 330 168 967 685 398 116
Chomutov 201 101 828 677 478 87
Litoměřice 302 179 986 786 457 77
Louny 234 111 715 527 326 59
Most 296 138 924 697 455 62
Teplice 328 132 892 622 385 127
Ústí nad Labem 372 145 1 080 761 441 79
Ústecký kraj 2 063 974 6 392 4 755 2 940 607
Podíl (v %)
Kraj Výlučně kojení Celkem kojení (výlučně i s dokrmem) Nekojení
6 týdnů 3 měsíce 6 týdnů 3 měsíce 6 měsíců
Děčín 23,7 % 12,1 % 69,4 % 49,1 % 28,6 % 8,3 %
Chomutov 17,6 % 8,9 % 72,6 % 59,3 % 41,9 % 7,6 %
Litoměřice 23,8 % 14,1 % 77,7 % 61,9 % 36,0 % 6,1 %
Louny 23,4 % 11,1 % 71,4 % 52,6 % 32,5 % 5,9 %
Most 23,8 % 11,1 % 74,2 % 55,9 % 36,5 % 5,0 %
Teplice 23,5 % 9,5 % 63,9 % 44,6 % 27,6 % 9,1 %
Ústí nad Labem 25,0 % 9,7 % 72,5 % 51,1 % 29,6 % 5,3 %
Ústecký kraj 23,1 % 10,9 % 71,5 % 53,2 % 32,9 % 6,8 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)