2.7.20 Podíl kojených novorozenců podle celkové délky kojení

Absolutně
Kraj Výlučně kojení Celkem kojení (výlučně i s dokrmem) Nekojení
6 týdnů 3 měsíce 6 týdnů 3 měsíce 6 měsíců
Děčín 285 134 907 667 413 107
Chomutov 215 113 804 613 412 36
Litoměřice 303 155 966 738 431 79
Louny 248 122 693 514 281 47
Most 255 112 717 511 323 71
Teplice 230 79 780 544 293 143
Ústí nad Labem 443 172 1 066 722 403 98
Ústecký kraj 1 979 887 5 933 4 309 2 556 581
Podíl (v %)
Kraj Výlučně kojení Celkem kojení (výlučně i s dokrmem) Nekojení
6 týdnů 3 měsíce 6 týdnů 3 měsíce 6 měsíců
Děčín 22,5 % 10,6 % 71,5 % 52,6 % 32,6 % 8,4 %
Chomutov 19,3 % 10,2 % 72,3 % 55,1 % 37,1 % 3,2 %
Litoměřice 24,5 % 12,5 % 78,1 % 59,7 % 34,8 % 6,4 %
Louny 24,5 % 12,1 % 68,5 % 50,8 % 27,8 % 4,6 %
Most 25,2 % 11,1 % 70,8 % 50,5 % 31,9 % 7,0 %
Teplice 18,1 % 6,2 % 61,5 % 42,9 % 23,1 % 11,3 %
Ústí nad Labem 28,7 % 11,1 % 69,0 % 46,7 % 26,1 % 6,3 %
Ústecký kraj 23,4 % 10,5 % 70,2 % 51,0 % 30,2 % 6,9 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)