2.7.20 Podíl kojených novorozenců podle celkové délky kojení

Absolutně
Kraj Výlučně kojení Celkem kojení (výlučně i s dokrmem) Nekojení
6 týdnů 3 měsíce 6 týdnů 3 měsíce 6 měsíců
Děčín 304 143 893 647 400 116
Chomutov 222 118 810 638 422 56
Litoměřice 276 144 952 737 432 68
Louny 252 133 686 516 295 46
Most 251 120 713 530 336 99
Teplice 271 106 793 550 302 104
Ústí nad Labem 412 175 976 672 360 90
Ústecký kraj 1 985 938 5 821 4 289 2 546 576
Podíl (v %)
Kraj Výlučně kojení Celkem kojení (výlučně i s dokrmem) Nekojení
6 týdnů 3 měsíce 6 týdnů 3 měsíce 6 měsíců
Děčín 23,8 % 11,2 % 70,1 % 50,8 % 31,4 % 9,1 %
Chomutov 19,8 % 10,5 % 72,2 % 56,9 % 37,6 % 4,9 %
Litoměřice 22,3 % 11,6 % 76,9 % 59,5 % 34,9 % 5,5 %
Louny 26,3 % 13,9 % 71,6 % 53,9 % 30,8 % 4,8 %
Most 24,1 % 11,5 % 68,6 % 51,0 % 32,3 % 9,5 %
Teplice 21,7 % 8,5 % 63,7 % 44,2 % 24,2 % 8,4 %
Ústí nad Labem 29,3 % 12,5 % 69,6 % 47,9 % 25,7 % 6,4 %
Ústecký kraj 24,0 % 11,3 % 70,3 % 51,8 % 30,8 % 7,0 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)