2.7.20 Podíl kojených novorozenců podle celkové délky kojení

Absolutně
Kraj Výlučně kojení Celkem kojení (výlučně i s dokrmem) Nekojení
6 týdnů 3 měsíce 6 týdnů 3 měsíce 6 měsíců
Česká Lípa 206 121 676 547 317 34
Jablonec nad Nisou 202 114 603 495 298 65
Liberec 523 253 1 418 1 066 607 75
Semily 237 142 638 507 297 34
Liberecký kraj 1 168 630 3 335 2 615 1 519 208
Podíl (v %)
Kraj Výlučně kojení Celkem kojení (výlučně i s dokrmem) Nekojení
6 týdnů 3 měsíce 6 týdnů 3 měsíce 6 měsíců
Česká Lípa 24,0 % 14,1 % 78,8 % 63,8 % 36,9 % 4,0 %
Jablonec nad Nisou 24,7 % 14,0 % 73,8 % 60,6 % 36,5 % 8,0 %
Liberec 29,6 % 14,3 % 80,2 % 60,3 % 34,3 % 4,2 %
Semily 29,6 % 17,8 % 79,8 % 63,4 % 37,1 % 4,3 %
Liberecký kraj 27,5 % 14,8 % 78,6 % 61,6 % 35,8 % 4,9 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)