2.7.20 Podíl kojených novorozenců podle celkové délky kojení

Absolutně
Kraj Výlučně kojení Celkem kojení (výlučně i s dokrmem) Nekojení
6 týdnů 3 měsíce 6 týdnů 3 měsíce 6 měsíců
Benešov 222 136 738 569 340 55
Beroun 339 140 887 644 385 42
Kladno 387 158 1 259 948 583 183
Kolín 561 198 1 086 697 358 63
Kutná Hora 186 94 655 501 345 50
Mělník 376 213 836 633 361 61
Mladá Boleslav 601 307 1 438 1 051 519 122
Nymburk 263 107 665 472 294 48
Praha-východ 438 245 1 345 1 068 640 90
Praha-západ 304 131 1 311 1 026 663 58
Příbram 239 110 883 686 439 52
Rakovník 111 60 374 308 211 18
Středočeský kraj 4 027 1 899 11 477 8 603 5 138 842
Podíl (v %)
Kraj Výlučně kojení Celkem kojení (výlučně i s dokrmem) Nekojení
6 týdnů 3 měsíce 6 týdnů 3 měsíce 6 měsíců
Benešov 23,0 % 14,1 % 76,4 % 58,9 % 35,2 % 5,7 %
Beroun 34,8 % 14,4 % 91,0 % 66,1 % 39,5 % 4,3 %
Kladno 24,7 % 10,1 % 80,2 % 60,4 % 37,2 % 11,7 %
Kolín 6,7 % 2,3 % 12,9 % 8,3 % 4,2 % 0,7 %
Kutná Hora 21,8 % 11,0 % 76,8 % 58,7 % 40,4 % 5,9 %
Mělník 34,5 % 19,6 % 76,8 % 58,1 % 33,1 % 5,6 %
Mladá Boleslav 40,8 % 20,8 % 97,6 % 71,3 % 35,2 % 8,3 %
Nymburk 30,0 % 12,2 % 75,9 % 53,9 % 33,6 % 5,5 %
Praha-východ 27,9 % 15,6 % 85,7 % 68,0 % 40,8 % 5,7 %
Praha-západ 22,8 % 9,8 % 98,4 % 77,0 % 49,8 % 4,4 %
Příbram 21,0 % 9,7 % 77,6 % 60,3 % 38,6 % 4,6 %
Rakovník 22,5 % 12,1 % 75,7 % 62,3 % 42,7 % 3,6 %
Středočeský kraj 19,4 % 9,1 % 55,3 % 41,4 % 24,7 % 4,1 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)