2.7.20 Podíl kojených novorozenců podle celkové délky kojení

Absolutně
Kraj Výlučně kojení Celkem kojení (výlučně i s dokrmem) Nekojení
6 týdnů 3 měsíce 6 týdnů 3 měsíce 6 měsíců
Benešov 223 132 781 617 373 39
Beroun 480 242 980 726 394 55
Kladno 408 225 1 198 898 472 103
Kolín 403 201 858 633 388 56
Kutná Hora 196 92 579 454 320 31
Mělník 340 210 887 709 432 65
Mladá Boleslav 729 337 1 495 1 039 593 70
Nymburk 254 91 655 458 282 53
Praha-východ 506 276 1 448 1 134 711 92
Praha-západ 321 183 1 216 1 041 690 62
Příbram 335 177 997 804 499 57
Rakovník 142 68 528 416 241 21
Středočeský kraj 4 337 2 234 11 622 8 929 5 395 704
Podíl (v %)
Kraj Výlučně kojení Celkem kojení (výlučně i s dokrmem) Nekojení
6 týdnů 3 měsíce 6 týdnů 3 měsíce 6 měsíců
Benešov 24,0 % 14,2 % 84,0 % 66,3 % 40,1 % 4,2 %
Beroun 36,6 % 18,4 % 74,7 % 55,3 % 30,0 % 4,2 %
Kladno 25,5 % 14,1 % 74,9 % 56,2 % 29,5 % 6,4 %
Kolín 36,1 % 18,0 % 76,9 % 56,7 % 34,8 % 5,0 %
Kutná Hora 25,6 % 12,0 % 75,5 % 59,2 % 41,7 % 4,0 %
Mělník 28,6 % 17,7 % 74,7 % 59,7 % 36,4 % 5,5 %
Mladá Boleslav 38,7 % 17,9 % 79,4 % 55,1 % 31,5 % 3,7 %
Nymburk 27,1 % 9,7 % 69,9 % 48,9 % 30,1 % 5,7 %
Praha-východ 27,9 % 15,2 % 79,7 % 62,4 % 39,2 % 5,1 %
Praha-západ 21,0 % 12,0 % 79,6 % 68,1 % 45,2 % 4,1 %
Příbram 26,9 % 14,2 % 80,0 % 64,5 % 40,0 % 4,6 %
Rakovník 21,7 % 10,4 % 80,7 % 63,6 % 36,9 % 3,2 %
Středočeský kraj 29,0 % 14,9 % 77,6 % 59,6 % 36,0 % 4,7 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)