2.7.20 Podíl kojených novorozenců podle celkové délky kojení

Absolutně
Kraj Výlučně kojení Celkem kojení (výlučně i s dokrmem) Nekojení
6 týdnů 3 měsíce 6 týdnů 3 měsíce 6 měsíců
Domažlice 231 106 467 320 170 41
Klatovy 198 110 645 483 300 68
Plzeň-město 131 75 322 239 141 22
Plzeň-jih 623 354 2 112 1 589 947 142
Plzeň-sever 223 94 473 324 189 47
Rokycany 128 42 300 190 117 47
Tachov 221 132 599 451 243 38
Plzeňský kraj 1 755 913 4 918 3 596 2 107 405
Podíl (v %)
Kraj Výlučně kojení Celkem kojení (výlučně i s dokrmem) Nekojení
6 týdnů 3 měsíce 6 týdnů 3 měsíce 6 měsíců
Domažlice 38,1 % 17,5 % 76,9 % 52,7 % 28,0 % 6,8 %
Klatovy 23,7 % 13,2 % 77,2 % 57,8 % 35,9 % 8,1 %
Plzeň-město 29,6 % 16,9 % 72,7 % 54,0 % 31,8 % 5,0 %
Plzeň-jih 27,0 % 15,4 % 91,7 % 69,0 % 41,1 % 6,2 %
Plzeň-sever 36,4 % 15,3 % 77,2 % 52,9 % 30,8 % 7,7 %
Rokycany 25,8 % 8,5 % 60,4 % 38,2 % 23,5 % 9,5 %
Tachov 27,0 % 16,1 % 73,1 % 55,1 % 29,7 % 4,6 %
Plzeňský kraj 28,7 % 14,9 % 80,4 % 58,8 % 34,4 % 6,6 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)