2.7.20 Podíl kojených novorozenců podle celkové délky kojení

Absolutně
Kraj Výlučně kojení Celkem kojení (výlučně i s dokrmem) Nekojení
6 týdnů 3 měsíce 6 týdnů 3 měsíce 6 měsíců
Domažlice 254 141 520 373 182 38
Klatovy 205 92 658 516 345 43
Plzeň-město 750 442 2 045 1 645 1 035 130
Plzeň-jih 157 95 375 296 172 20
Plzeň-sever 235 97 506 343 204 57
Rokycany 106 45 287 206 125 30
Tachov 112 54 423 296 156 44
Plzeňský kraj 1 819 966 4 814 3 675 2 219 362
Podíl (v %)
Kraj Výlučně kojení Celkem kojení (výlučně i s dokrmem) Nekojení
6 týdnů 3 měsíce 6 týdnů 3 měsíce 6 měsíců
Domažlice 33,6 % 18,7 % 68,8 % 49,3 % 24,1 % 5,0 %
Klatovy 25,2 % 11,3 % 80,7 % 63,3 % 42,3 % 5,3 %
Plzeň-město 30,1 % 17,7 % 82,0 % 66,0 % 41,5 % 5,2 %
Plzeň-jih 31,0 % 18,7 % 74,0 % 58,4 % 33,9 % 3,9 %
Plzeň-sever 30,4 % 12,5 % 65,4 % 44,3 % 26,4 % 7,4 %
Rokycany 22,9 % 9,7 % 62,0 % 44,5 % 27,0 % 6,5 %
Tachov 18,5 % 8,9 % 70,0 % 49,0 % 25,8 % 7,3 %
Plzeňský kraj 28,4 % 15,1 % 75,1 % 57,3 % 34,6 % 5,6 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)