2.7.20 Podíl kojených novorozenců podle celkové délky kojení

Absolutně
Kraj Výlučně kojení Celkem kojení (výlučně i s dokrmem) Nekojení
6 týdnů 3 měsíce 6 týdnů 3 měsíce 6 měsíců
Domažlice 206 102 426 300 158 30
Klatovy 186 109 616 525 336 58
Plzeň-město 126 71 389 274 145 18
Plzeň-jih 622 371 1 983 1 584 986 105
Plzeň-sever 220 82 499 330 191 44
Rokycany 136 51 339 233 157 31
Tachov 122 51 364 272 165 32
Plzeňský kraj 1 618 837 4 616 3 518 2 138 318
Podíl (v %)
Kraj Výlučně kojení Celkem kojení (výlučně i s dokrmem) Nekojení
6 týdnů 3 měsíce 6 týdnů 3 měsíce 6 měsíců
Domažlice 32,9 % 16,3 % 68,1 % 47,9 % 25,2 % 4,8 %
Klatovy 23,4 % 13,7 % 77,4 % 66,0 % 42,2 % 7,3 %
Plzeň-město 23,5 % 13,2 % 72,4 % 51,0 % 27,0 % 3,4 %
Plzeň-jih 25,2 % 15,0 % 80,3 % 64,2 % 40,0 % 4,3 %
Plzeň-sever 29,6 % 11,0 % 67,1 % 44,4 % 25,7 % 5,9 %
Rokycany 28,1 % 10,5 % 70,0 % 48,1 % 32,4 % 6,4 %
Tachov 25,5 % 10,7 % 76,2 % 56,9 % 34,5 % 6,7 %
Plzeňský kraj 26,4 % 13,6 % 75,3 % 57,4 % 34,9 % 5,2 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)