2.7.20 Podíl kojených novorozenců podle celkové délky kojení

Absolutně
Kraj Výlučně kojení Celkem kojení (výlučně i s dokrmem) Nekojení
6 týdnů 3 měsíce 6 týdnů 3 měsíce 6 měsíců
Domažlice 145 69 427 315 187 40
Klatovy 169 97 634 538 361 46
Plzeň-město 136 70 423 311 188 22
Plzeň-jih 573 338 1 839 1 470 878 99
Plzeň-sever 188 78 485 347 199 42
Rokycany 118 44 349 255 165 32
Tachov 114 51 359 259 153 37
Plzeňský kraj 1 443 746 4 514 3 495 2 130 316
Podíl (v %)
Kraj Výlučně kojení Celkem kojení (výlučně i s dokrmem) Nekojení
6 týdnů 3 měsíce 6 týdnů 3 měsíce 6 měsíců
Domažlice 23,9 % 11,4 % 70,2 % 51,9 % 30,7 % 6,5 %
Klatovy 21,3 % 12,1 % 79,7 % 67,6 % 45,3 % 5,8 %
Plzeň-město 24,5 % 12,6 % 76,0 % 55,9 % 33,8 % 3,9 %
Plzeň-jih 25,7 % 15,2 % 82,6 % 66,0 % 39,4 % 4,4 %
Plzeň-sever 27,6 % 11,4 % 71,3 % 51,0 % 29,2 % 6,2 %
Rokycany 24,6 % 9,2 % 72,7 % 53,1 % 34,4 % 6,6 %
Tachov 23,4 % 10,3 % 73,5 % 53,1 % 31,4 % 7,5 %
Plzeňský kraj 24,7 % 12,8 % 77,4 % 59,9 % 36,5 % 5,4 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)