2.7.20 Podíl kojených novorozenců podle celkové délky kojení

Absolutně
Kraj Výlučně kojení Celkem kojení (výlučně i s dokrmem) Nekojení
6 týdnů 3 měsíce 6 týdnů 3 měsíce 6 měsíců
Praha 1 57 42 300 274 208 8
Praha 2 437 278 1 477 1 248 774 85
Praha 3 218 112 628 517 338 52
Praha 4 161 80 500 405 294 23
Praha 5 1 221 602 3 780 2 918 1 816 199
Praha 6 794 480 2 241 1 812 1 110 89
Praha 7 369 189 1 526 1 265 880 70
Praha 8 95 24 290 205 116 8
Praha 9 321 173 1 327 1 077 742 67
Praha 10 561 315 1 959 1 574 1 004 143
Hl. m. Praha 4 234 2 295 14 028 11 295 7 282 744
Podíl (v %)
Kraj Výlučně kojení Celkem kojení (výlučně i s dokrmem) Nekojení
6 týdnů 3 měsíce 6 týdnů 3 měsíce 6 měsíců
Praha 1 18,7 % 13,8 % 98,4 % 89,8 % 68,2 % 2,6 %
Praha 2 24,6 % 15,7 % 83,2 % 70,3 % 43,6 % 4,8 %
Praha 3 29,4 % 15,1 % 84,8 % 69,8 % 45,6 % 7,0 %
Praha 4 27,8 % 13,8 % 86,2 % 69,8 % 50,7 % 4,0 %
Praha 5 33,5 % 16,5 % 103,6 % 80,0 % 49,8 % 5,5 %
Praha 6 33,7 % 20,4 % 95,2 % 77,0 % 47,2 % 3,8 %
Praha 7 21,3 % 10,9 % 88,1 % 73,0 % 50,8 % 4,0 %
Praha 8 41,3 % 10,4 % 126,1 % 89,1 % 50,4 % 3,5 %
Praha 9 20,4 % 11,0 % 84,5 % 68,6 % 47,3 % 4,3 %
Praha 10 23,2 % 13,0 % 80,9 % 65,0 % 41,5 % 5,9 %
Hl. m. Praha 27,6 % 14,9 % 91,3 % 73,5 % 47,4 % 4,8 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)