2.7.20 Podíl kojených novorozenců podle celkové délky kojení

Absolutně
Kraj Výlučně kojení Celkem kojení (výlučně i s dokrmem) Nekojení
6 týdnů 3 měsíce 6 týdnů 3 měsíce 6 měsíců
Praha 1 44 30 290 271 210 15
Praha 2 170 110 518 436 235 81
Praha 3 259 165 541 430 219 22
Praha 4 925 506 3 305 2 652 1 669 182
Praha 5 691 358 2 173 1 733 1 069 98
Praha 6 389 202 1 707 1 443 1 089 82
Praha 7 71 34 262 196 116 4
Praha 8 297 138 1 166 918 645 49
Praha 9 916 502 2 509 1 775 977 139
Praha 10 497 283 1 683 1 391 881 108
Hl. m. Praha 4 259 2 328 14 154 11 245 7 110 780
Podíl (v %)
Kraj Výlučně kojení Celkem kojení (výlučně i s dokrmem) Nekojení
6 týdnů 3 měsíce 6 týdnů 3 měsíce 6 měsíců
Praha 1 13,9 % 9,5 % 91,8 % 85,8 % 66,5 % 4,7 %
Praha 2 26,2 % 17,0 % 79,9 % 67,3 % 36,3 % 12,5 %
Praha 3 39,1 % 24,9 % 81,7 % 65,0 % 33,1 % 3,3 %
Praha 4 23,4 % 12,8 % 83,8 % 67,2 % 42,3 % 4,6 %
Praha 5 25,8 % 13,4 % 81,1 % 64,7 % 39,9 % 3,7 %
Praha 6 17,8 % 9,2 % 78,0 % 65,9 % 49,7 % 3,7 %
Praha 7 21,8 % 10,5 % 80,6 % 60,3 % 35,7 % 1,2 %
Praha 8 20,9 % 9,7 % 82,2 % 64,7 % 45,5 % 3,5 %
Praha 9 29,4 % 16,1 % 80,4 % 56,9 % 31,3 % 4,5 %
Praha 10 22,0 % 12,5 % 74,4 % 61,5 % 38,9 % 4,8 %
Hl. m. Praha 24,2 % 13,3 % 80,6 % 64,0 % 40,5 % 4,4 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)