2.7.20 Podíl kojených novorozenců podle celkové délky kojení

Absolutně
Kraj Výlučně kojení Celkem kojení (výlučně i s dokrmem) Nekojení
6 týdnů 3 měsíce 6 týdnů 3 měsíce 6 měsíců
Praha 1 48 31 251 230 191 11
Praha 2 279 207 589 504 238 43
Praha 3 237 142 686 573 321 27
Praha 4 970 491 3 252 2 629 1 686 165
Praha 5 1 085 591 2 622 2 034 1 147 89
Praha 6 403 237 1 693 1 470 1 058 95
Praha 7 144 64 357 256 130 10
Praha 8 281 144 1 186 941 667 45
Praha 9 766 399 2 402 1 851 1 182 127
Praha 10 469 257 1 628 1 356 873 86
Hl. m. Praha 4 682 2 563 14 666 11 844 7 493 698
Podíl (v %)
Kraj Výlučně kojení Celkem kojení (výlučně i s dokrmem) Nekojení
6 týdnů 3 měsíce 6 týdnů 3 měsíce 6 měsíců
Praha 1 17,7 % 11,4 % 92,6 % 84,9 % 70,5 % 4,1 %
Praha 2 39,8 % 29,5 % 84,0 % 71,9 % 34,0 % 6,1 %
Praha 3 28,2 % 16,9 % 81,7 % 68,2 % 38,2 % 3,2 %
Praha 4 25,3 % 12,8 % 84,8 % 68,6 % 44,0 % 4,3 %
Praha 5 33,7 % 18,4 % 81,4 % 63,2 % 35,6 % 2,8 %
Praha 6 19,8 % 11,7 % 83,3 % 72,3 % 52,0 % 4,7 %
Praha 7 30,8 % 13,7 % 76,4 % 54,8 % 27,8 % 2,1 %
Praha 8 19,7 % 10,1 % 83,2 % 66,0 % 46,8 % 3,2 %
Praha 9 25,3 % 13,2 % 79,3 % 61,1 % 39,0 % 4,2 %
Praha 10 24,1 % 13,2 % 83,6 % 69,6 % 44,8 % 4,4 %
Hl. m. Praha 26,4 % 14,4 % 82,5 % 66,7 % 42,2 % 3,9 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)