2.7.20 Podíl kojených novorozenců podle celkové délky kojení

Absolutně
Kraj Výlučně kojení Celkem kojení (výlučně i s dokrmem) Nekojení
6 týdnů 3 měsíce 6 týdnů 3 měsíce 6 měsíců
Praha 1 30 18 251 228 178 7
Praha 2 202 144 543 456 237 42
Praha 3 289 178 669 543 281 30
Praha 4 854 461 3 204 2 614 1 676 162
Praha 5 798 474 2 480 2 040 1 248 104
Praha 6 303 172 1 584 1 393 1 001 76
Praha 7 116 57 309 235 128 10
Praha 8 258 143 1 144 925 648 45
Praha 9 618 340 2 198 1 750 1 093 162
Praha 10 455 263 1 627 1 364 861 83
Hl. m. Praha 3 920 2 247 14 007 11 547 7 350 719
Podíl (v %)
Kraj Výlučně kojení Celkem kojení (výlučně i s dokrmem) Nekojení
6 týdnů 3 měsíce 6 týdnů 3 měsíce 6 měsíců
Praha 1 10,9 % 6,5 % 92,4 % 84,1 % 65,7 % 2,6 %
Praha 2 31,3 % 22,4 % 84,4 % 70,9 % 36,9 % 6,5 %
Praha 3 35,7 % 21,9 % 82,5 % 67,0 % 34,7 % 3,6 %
Praha 4 22,8 % 12,3 % 85,7 % 69,9 % 44,8 % 4,3 %
Praha 5 26,8 % 15,9 % 83,2 % 68,4 % 41,9 % 3,5 %
Praha 6 16,3 % 9,3 % 85,5 % 75,2 % 54,1 % 4,1 %
Praha 7 30,0 % 14,7 % 80,0 % 60,8 % 33,2 % 2,6 %
Praha 8 19,1 % 10,6 % 84,5 % 68,3 % 47,9 % 3,3 %
Praha 9 22,7 % 12,5 % 80,7 % 64,3 % 40,1 % 5,9 %
Praha 10 23,4 % 13,5 % 83,8 % 70,3 % 44,4 % 4,3 %
Hl. m. Praha 23,5 % 13,5 % 83,9 % 69,2 % 44,0 % 4,3 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)