2.7.20 Podíl kojených novorozenců podle celkové délky kojení

Absolutně
Kraj Výlučně kojení Celkem kojení (výlučně i s dokrmem) Nekojení
6 týdnů 3 měsíce 6 týdnů 3 měsíce 6 měsíců
Chrudim 332 162 995 770 538 58
Pardubice 314 160 1 171 952 624 69
Svitavy 208 125 989 784 505 63
Ústí nad Orlicí 397 220 1 348 1 107 752 63
Pardubický kraj 1 251 667 4 503 3 613 2 419 253
Podíl (v %)
Kraj Výlučně kojení Celkem kojení (výlučně i s dokrmem) Nekojení
6 týdnů 3 měsíce 6 týdnů 3 měsíce 6 měsíců
Chrudim 20,7 % 10,1 % 62,1 % 48,1 % 33,6 % 3,6 %
Pardubice 22,7 % 11,5 % 84,5 % 68,7 % 45,0 % 5,0 %
Svitavy 18,9 % 11,3 % 89,7 % 71,1 % 45,8 % 5,7 %
Ústí nad Orlicí 27,1 % 15,0 % 92,1 % 75,6 % 51,4 % 4,3 %
Pardubický kraj 22,5 % 12,0 % 81,1 % 65,0 % 43,5 % 4,6 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)