2.7.20 Podíl kojených novorozenců podle celkové délky kojení

Absolutně
Kraj Výlučně kojení Celkem kojení (výlučně i s dokrmem) Nekojení
6 týdnů 3 měsíce 6 týdnů 3 měsíce 6 měsíců
Chrudim 306 159 909 738 502 60
Pardubice 449 207 1 599 1 231 698 108
Svitavy 136 86 707 611 440 62
Ústí nad Orlicí 249 127 1 209 984 609 59
Pardubický kraj 1 140 579 4 424 3 564 2 249 289
Podíl (v %)
Kraj Výlučně kojení Celkem kojení (výlučně i s dokrmem) Nekojení
6 týdnů 3 měsíce 6 týdnů 3 měsíce 6 měsíců
Chrudim 26,2 % 13,6 % 77,7 % 63,1 % 42,9 % 5,1 %
Pardubice 21,7 % 10,0 % 77,3 % 59,5 % 33,7 % 5,2 %
Svitavy 14,6 % 9,3 % 76,1 % 65,8 % 47,4 % 6,7 %
Ústí nad Orlicí 17,8 % 9,1 % 86,7 % 70,5 % 43,7 % 4,2 %
Pardubický kraj 20,5 % 10,4 % 79,5 % 64,1 % 40,4 % 5,2 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)