2.7.20 Podíl kojených novorozenců podle celkové délky kojení

Absolutně
Kraj Výlučně kojení Celkem kojení (výlučně i s dokrmem) Nekojení
6 týdnů 3 měsíce 6 týdnů 3 měsíce 6 měsíců
Chrudim 307 154 1 008 833 587 54
Pardubice 484 267 1 481 1 167 633 105
Svitavy 251 137 760 609 409 53
Ústí nad Orlicí 603 324 1 445 1 083 608 59
Pardubický kraj 1 645 882 4 694 3 692 2 237 271
Podíl (v %)
Kraj Výlučně kojení Celkem kojení (výlučně i s dokrmem) Nekojení
6 týdnů 3 měsíce 6 týdnů 3 měsíce 6 měsíců
Chrudim 24,8 % 12,4 % 81,4 % 67,3 % 47,4 % 4,4 %
Pardubice 25,1 % 13,8 % 76,7 % 60,5 % 32,8 % 5,4 %
Svitavy 25,2 % 13,8 % 76,3 % 61,1 % 41,1 % 5,3 %
Ústí nad Orlicí 32,8 % 17,6 % 78,7 % 59,0 % 33,1 % 3,2 %
Pardubický kraj 27,4 % 14,7 % 78,2 % 61,5 % 37,3 % 4,5 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)