2.7.20 Podíl kojených novorozenců podle celkové délky kojení

Absolutně
Kraj Výlučně kojení Celkem kojení (výlučně i s dokrmem) Nekojení
6 týdnů 3 měsíce 6 týdnů 3 měsíce 6 měsíců
Chrudim 284 148 967 807 550 50
Pardubice 490 259 1 421 1 101 603 91
Svitavy 305 167 829 655 432 42
Ústí nad Orlicí 495 275 1 313 1 031 590 53
Pardubický kraj 1 574 848 4 529 3 594 2 174 235
Podíl (v %)
Kraj Výlučně kojení Celkem kojení (výlučně i s dokrmem) Nekojení
6 týdnů 3 měsíce 6 týdnů 3 měsíce 6 měsíců
Chrudim 24,6 % 12,8 % 83,7 % 69,9 % 47,6 % 4,3 %
Pardubice 26,7 % 14,1 % 77,5 % 60,1 % 32,9 % 5,0 %
Svitavy 30,0 % 16,4 % 81,5 % 64,5 % 42,5 % 4,1 %
Ústí nad Orlicí 30,3 % 16,8 % 80,5 % 63,2 % 36,1 % 3,2 %
Pardubický kraj 27,9 % 15,0 % 80,4 % 63,8 % 38,6 % 4,2 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)