2.7.20 Podíl kojených novorozenců podle celkové délky kojení

Absolutně
Kraj Výlučně kojení Celkem kojení (výlučně i s dokrmem) Nekojení
6 týdnů 3 měsíce 6 týdnů 3 měsíce 6 měsíců
Jeseník 47 23 233 183 112 7
Olomouc 753 291 2 433 1 827 1 239 122
Prostějov 304 127 778 519 313 87
Přerov 166 73 852 626 436 70
Šumperk 342 204 911 718 365 50
Olomoucký kraj 1 612 718 5 207 3 873 2 465 336
Podíl (v %)
Kraj Výlučně kojení Celkem kojení (výlučně i s dokrmem) Nekojení
6 týdnů 3 měsíce 6 týdnů 3 měsíce 6 měsíců
Jeseník 15,6 % 7,6 % 77,2 % 60,6 % 37,1 % 2,3 %
Olomouc 22,6 % 8,7 % 73,0 % 54,8 % 37,2 % 3,7 %
Prostějov 32,3 % 13,5 % 82,7 % 55,2 % 33,3 % 9,2 %
Přerov 15,6 % 6,9 % 80,1 % 58,8 % 41,0 % 6,6 %
Šumperk 30,9 % 18,4 % 82,2 % 64,8 % 32,9 % 4,5 %
Olomoucký kraj 23,9 % 10,6 % 77,2 % 57,4 % 36,5 % 5,0 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)