2.7.20 Podíl kojených novorozenců podle celkové délky kojení

Absolutně
Kraj Výlučně kojení Celkem kojení (výlučně i s dokrmem) Nekojení
6 týdnů 3 měsíce 6 týdnů 3 měsíce 6 měsíců
Jeseník 79 34 227 140 59 8
Olomouc 826 466 2 136 1 651 934 116
Prostějov 225 90 598 433 273 76
Přerov 267 143 885 735 429 51
Šumperk 371 202 1 009 760 352 34
Olomoucký kraj 1 768 935 4 855 3 719 2 047 285
Podíl (v %)
Kraj Výlučně kojení Celkem kojení (výlučně i s dokrmem) Nekojení
6 týdnů 3 měsíce 6 týdnů 3 měsíce 6 měsíců
Jeseník 24,8 % 10,7 % 71,4 % 44,0 % 18,6 % 2,5 %
Olomouc 30,5 % 17,2 % 78,9 % 61,0 % 34,5 % 4,3 %
Prostějov 24,0 % 9,6 % 63,8 % 46,2 % 29,1 % 8,1 %
Přerov 24,1 % 12,9 % 79,8 % 66,3 % 38,7 % 4,6 %
Šumperk 30,1 % 16,4 % 81,8 % 61,6 % 28,5 % 2,8 %
Olomoucký kraj 28,0 % 14,8 % 77,0 % 59,0 % 32,5 % 4,5 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)