2.7.20 Podíl kojených novorozenců podle celkové délky kojení

Absolutně
Kraj Výlučně kojení Celkem kojení (výlučně i s dokrmem) Nekojení
6 týdnů 3 měsíce 6 týdnů 3 měsíce 6 měsíců
Jeseník 95 40 253 183 106 7
Olomouc 734 292 2 198 1 643 1 033 129
Prostějov 257 113 659 475 254 63
Přerov 301 143 868 668 435 61
Šumperk 385 229 993 785 416 37
Olomoucký kraj 1 772 817 4 971 3 754 2 244 297
Podíl (v %)
Kraj Výlučně kojení Celkem kojení (výlučně i s dokrmem) Nekojení
6 týdnů 3 měsíce 6 týdnů 3 měsíce 6 měsíců
Jeseník 29,6 % 12,5 % 78,8 % 57,0 % 33,0 % 2,2 %
Olomouc 25,5 % 10,1 % 76,2 % 57,0 % 35,8 % 4,5 %
Prostějov 30,6 % 13,5 % 78,5 % 56,5 % 30,2 % 7,5 %
Přerov 27,0 % 12,8 % 77,8 % 59,9 % 39,0 % 5,5 %
Šumperk 33,2 % 19,7 % 85,6 % 67,7 % 35,9 % 3,2 %
Olomoucký kraj 28,0 % 12,9 % 78,7 % 59,4 % 35,5 % 4,7 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)