2.7.20 Podíl kojených novorozenců podle celkové délky kojení

Absolutně
Kraj Výlučně kojení Celkem kojení (výlučně i s dokrmem) Nekojení
6 týdnů 3 měsíce 6 týdnů 3 měsíce 6 měsíců
Jeseník 108 54 243 174 84 5
Olomouc 818 342 2 239 1 651 975 123
Prostějov 293 136 730 540 310 55
Přerov 328 171 871 676 410 62
Šumperk 385 242 966 769 389 37
Olomoucký kraj 1 931 945 5 047 3 808 2 168 281
Podíl (v %)
Kraj Výlučně kojení Celkem kojení (výlučně i s dokrmem) Nekojení
6 týdnů 3 měsíce 6 týdnů 3 měsíce 6 měsíců
Jeseník 36,1 % 18,0 % 81,0 % 57,9 % 28,0 % 1,7 %
Olomouc 28,2 % 11,8 % 77,2 % 56,9 % 33,6 % 4,2 %
Prostějov 31,6 % 14,7 % 78,7 % 58,2 % 33,4 % 5,9 %
Přerov 29,0 % 15,1 % 77,1 % 59,8 % 36,3 % 5,4 %
Šumperk 34,2 % 21,5 % 86,0 % 68,4 % 34,6 % 3,3 %
Olomoucký kraj 30,3 % 14,8 % 79,1 % 59,7 % 34,0 % 4,4 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)