2.7.20 Podíl kojených novorozenců podle celkové délky kojení

Absolutně
Kraj Výlučně kojení Celkem kojení (výlučně i s dokrmem) Nekojení
6 týdnů 3 měsíce 6 týdnů 3 měsíce 6 měsíců
Jeseník 121 68 232 164 62 3
Olomouc 901 391 2 279 1 658 917 116
Prostějov 329 159 800 604 366 46
Přerov 354 199 873 683 384 62
Šumperk 384 255 939 753 362 37
Olomoucký kraj 2 089 1 072 5 123 3 862 2 091 264
Podíl (v %)
Kraj Výlučně kojení Celkem kojení (výlučně i s dokrmem) Nekojení
6 týdnů 3 měsíce 6 týdnů 3 měsíce 6 měsíců
Jeseník 43,5 % 24,5 % 83,5 % 59,0 % 22,3 % 1,1 %
Olomouc 30,9 % 13,4 % 78,1 % 56,8 % 31,4 % 4,0 %
Prostějov 32,4 % 15,7 % 78,9 % 59,6 % 36,1 % 4,5 %
Přerov 31,0 % 17,4 % 76,4 % 59,8 % 33,6 % 5,4 %
Šumperk 35,3 % 23,5 % 86,4 % 69,3 % 33,3 % 3,4 %
Olomoucký kraj 32,4 % 16,6 % 79,5 % 60,0 % 32,5 % 4,1 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)