2.7.20 Podíl kojených novorozenců podle celkové délky kojení

Absolutně
Kraj Výlučně kojení Celkem kojení (výlučně i s dokrmem) Nekojení
6 týdnů 3 měsíce 6 týdnů 3 měsíce 6 měsíců
Bruntál 186 101 804 682 477 58
Frýdek-Místek 432 218 1 622 1 314 915 61
Karviná 522 253 1 964 1 520 976 189
Nový Jičín 319 211 1 209 1 042 666 81
Opava 699 266 1 691 1 157 679 116
Ostrava-město 847 417 2 292 1 745 1 110 200
Moravskoslezský kraj 3 005 1 466 9 582 7 460 4 823 705
Podíl (v %)
Kraj Výlučně kojení Celkem kojení (výlučně i s dokrmem) Nekojení
6 týdnů 3 měsíce 6 týdnů 3 měsíce 6 měsíců
Bruntál 22,2 % 12,1 % 96,1 % 81,5 % 57,0 % 6,9 %
Frýdek-Místek 23,5 % 11,8 % 88,1 % 71,3 % 49,7 % 3,3 %
Karviná 21,6 % 10,5 % 81,1 % 62,8 % 40,3 % 7,8 %
Nový Jičín 23,5 % 15,5 % 89,1 % 76,8 % 49,1 % 6,0 %
Opava 40,3 % 15,3 % 97,6 % 66,8 % 39,2 % 6,7 %
Ostrava-město 31,9 % 15,7 % 86,2 % 65,7 % 41,8 % 7,5 %
Moravskoslezský kraj 27,7 % 13,5 % 88,3 % 68,8 % 44,5 % 6,5 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)