2.7.20 Podíl kojených novorozenců podle celkové délky kojení

Absolutně
Kraj Výlučně kojení Celkem kojení (výlučně i s dokrmem) Nekojení
6 týdnů 3 měsíce 6 týdnů 3 měsíce 6 měsíců
Bruntál 219 123 813 674 447 28
Frýdek-Místek 365 202 1 434 1 198 754 69
Karviná 543 249 1 721 1 322 843 114
Nový Jičín 297 139 1 154 920 564 61
Opava 801 367 1 735 1 215 693 92
Ostrava-město 914 499 2 434 1 845 1 089 891
Moravskoslezský kraj 3 139 1 579 9 291 7 174 4 390 1 255
Podíl (v %)
Kraj Výlučně kojení Celkem kojení (výlučně i s dokrmem) Nekojení
6 týdnů 3 měsíce 6 týdnů 3 měsíce 6 měsíců
Bruntál 22,6 % 12,7 % 84,1 % 69,7 % 46,2 % 2,9 %
Frýdek-Místek 21,5 % 11,9 % 84,4 % 70,5 % 44,4 % 4,1 %
Karviná 23,6 % 10,8 % 74,9 % 57,6 % 36,7 % 5,0 %
Nový Jičín 20,6 % 9,6 % 80,1 % 63,8 % 39,1 % 4,2 %
Opava 35,6 % 16,3 % 77,2 % 54,1 % 30,8 % 4,1 %
Ostrava-město 23,8 % 13,0 % 63,3 % 48,0 % 28,3 % 23,2 %
Moravskoslezský kraj 25,1 % 12,6 % 74,3 % 57,4 % 35,1 % 10,0 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)