2.7.20 Podíl kojených novorozenců podle celkové délky kojení

Absolutně
Kraj Výlučně kojení Celkem kojení (výlučně i s dokrmem) Nekojení
6 týdnů 3 měsíce 6 týdnů 3 měsíce 6 měsíců
Bruntál 219 146 782 669 462 14
Frýdek-Místek 490 250 1 746 1 425 976 69
Karviná 535 237 1 649 1 253 751 116
Nový Jičín 492 265 1 346 1 060 641 62
Opava 539 223 1 556 1 161 660 70
Ostrava-město 912 493 2 492 1 960 1 194 177
Moravskoslezský kraj 3 187 1 614 9 571 7 528 4 684 508
Podíl (v %)
Kraj Výlučně kojení Celkem kojení (výlučně i s dokrmem) Nekojení
6 týdnů 3 měsíce 6 týdnů 3 měsíce 6 měsíců
Bruntál 24,3 % 16,2 % 86,8 % 74,3 % 51,3 % 1,6 %
Frýdek-Místek 22,8 % 11,7 % 81,4 % 66,4 % 45,5 % 3,2 %
Karviná 24,2 % 10,7 % 74,7 % 56,7 % 34,0 % 5,3 %
Nový Jičín 28,0 % 15,1 % 76,6 % 60,3 % 36,5 % 3,5 %
Opava 27,4 % 11,3 % 79,1 % 59,0 % 33,6 % 3,6 %
Ostrava-město 27,7 % 15,0 % 75,7 % 59,5 % 36,3 % 5,4 %
Moravskoslezský kraj 26,0 % 13,2 % 78,0 % 61,3 % 38,2 % 4,1 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)