2.7.20 Podíl kojených novorozenců podle celkové délky kojení

Absolutně
Kraj Výlučně kojení Celkem kojení (výlučně i s dokrmem) Nekojení
6 týdnů 3 měsíce 6 týdnů 3 měsíce 6 měsíců
Bruntál 250 146 751 618 421 22
Frýdek-Místek 574 327 1 745 1 424 925 73
Karviná 581 288 1 702 1 301 787 127
Nový Jičín 495 270 1 317 1 040 655 63
Opava 571 308 1 488 1 158 656 81
Ostrava-město 960 525 2 391 1 833 1 064 202
Moravskoslezský kraj 3 430 1 863 9 393 7 372 4 507 567
Podíl (v %)
Kraj Výlučně kojení Celkem kojení (výlučně i s dokrmem) Nekojení
6 týdnů 3 měsíce 6 týdnů 3 měsíce 6 měsíců
Bruntál 27,7 % 16,2 % 83,3 % 68,5 % 46,6 % 2,4 %
Frýdek-Místek 26,8 % 15,3 % 81,6 % 66,5 % 43,2 % 3,4 %
Karviná 25,4 % 12,6 % 74,6 % 57,0 % 34,5 % 5,6 %
Nový Jičín 29,8 % 16,3 % 79,3 % 62,6 % 39,4 % 3,8 %
Opava 31,3 % 16,9 % 81,4 % 63,4 % 35,9 % 4,4 %
Ostrava-město 29,6 % 16,2 % 73,8 % 56,6 % 32,8 % 6,2 %
Moravskoslezský kraj 28,5 % 15,5 % 77,9 % 61,2 % 37,4 % 4,7 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)