2.7.20 Podíl kojených novorozenců podle celkové délky kojení

Absolutně
Kraj Výlučně kojení Celkem kojení (výlučně i s dokrmem) Nekojení
6 týdnů 3 měsíce 6 týdnů 3 měsíce 6 měsíců
Bruntál 281 146 720 566 379 30
Frýdek-Místek 657 403 1 744 1 422 874 76
Karviná 626 339 1 757 1 351 823 139
Nový Jičín 497 275 1 287 1 019 668 64
Opava 603 393 1 420 1 154 652 91
Ostrava-město 1 008 556 2 289 1 706 934 227
Moravskoslezský kraj 3 672 2 112 9 217 7 218 4 330 627
Podíl (v %)
Kraj Výlučně kojení Celkem kojení (výlučně i s dokrmem) Nekojení
6 týdnů 3 měsíce 6 týdnů 3 měsíce 6 měsíců
Bruntál 31,1 % 16,2 % 79,7 % 62,7 % 42,0 % 3,3 %
Frýdek-Místek 30,8 % 18,9 % 81,7 % 66,6 % 41,0 % 3,6 %
Karviná 26,5 % 14,4 % 74,4 % 57,2 % 34,9 % 5,9 %
Nový Jičín 31,8 % 17,6 % 82,3 % 65,2 % 42,7 % 4,1 %
Opava 35,7 % 23,3 % 84,2 % 68,4 % 38,6 % 5,4 %
Ostrava-město 31,6 % 17,4 % 71,8 % 53,5 % 29,3 % 7,1 %
Moravskoslezský kraj 31,0 % 17,8 % 77,9 % 61,0 % 36,6 % 5,3 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)