2.7.20 Podíl kojených novorozenců podle celkové délky kojení

Absolutně
Kraj Výlučně kojení Celkem kojení (výlučně i s dokrmem) Nekojení
6 týdnů 3 měsíce 6 týdnů 3 měsíce 6 měsíců
Česká Lípa 330 169 824 590 298 69
Jablonec nad Nisou 241 139 717 575 372 75
Liberec 672 382 1 729 1 336 754 144
Semily 209 115 654 520 308 44
Liberecký kraj 1 452 805 3 924 3 021 1 732 332
Podíl (v %)
Kraj Výlučně kojení Celkem kojení (výlučně i s dokrmem) Nekojení
6 týdnů 3 měsíce 6 týdnů 3 měsíce 6 měsíců
Česká Lípa 33,5 % 17,1 % 83,6 % 59,8 % 30,2 % 7,0 %
Jablonec nad Nisou 22,5 % 13,0 % 66,9 % 53,6 % 34,7 % 7,0 %
Liberec 30,6 % 17,4 % 78,7 % 60,8 % 34,3 % 6,6 %
Semily 27,7 % 15,3 % 86,7 % 69,0 % 40,8 % 5,8 %
Liberecký kraj 29,0 % 16,1 % 78,3 % 60,3 % 34,6 % 6,6 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)