2.7.20 Podíl kojených novorozenců podle celkové délky kojení

Absolutně
Kraj Výlučně kojení Celkem kojení (výlučně i s dokrmem) Nekojení
6 týdnů 3 měsíce 6 týdnů 3 měsíce 6 měsíců
Česká Lípa 382 174 818 580 316 58
Jablonec nad Nisou 243 132 737 600 368 83
Liberec 641 303 1 795 1 383 892 123
Semily 247 126 745 586 398 36
Liberecký kraj 1 513 735 4 095 3 149 1 974 300
Podíl (v %)
Kraj Výlučně kojení Celkem kojení (výlučně i s dokrmem) Nekojení
6 týdnů 3 měsíce 6 týdnů 3 měsíce 6 měsíců
Česká Lípa 35,2 % 16,0 % 75,3 % 53,4 % 29,1 % 5,3 %
Jablonec nad Nisou 22,5 % 12,2 % 68,3 % 55,6 % 34,1 % 7,7 %
Liberec 28,1 % 13,3 % 78,7 % 60,6 % 39,1 % 5,4 %
Semily 26,7 % 13,6 % 80,5 % 63,4 % 43,0 % 3,9 %
Liberecký kraj 28,2 % 13,7 % 76,2 % 58,6 % 36,7 % 5,6 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)