2.7.20 Podíl kojených novorozenců podle celkové délky kojení

Absolutně
Kraj Výlučně kojení Celkem kojení (výlučně i s dokrmem) Nekojení
6 týdnů 3 měsíce 6 týdnů 3 měsíce 6 měsíců
Česká Lípa 236 143 775 598 292 50
Jablonec nad Nisou 311 189 772 615 336 83
Liberec 575 280 1 602 1 210 768 131
Semily 184 82 589 429 250 43
Liberecký kraj 1 306 694 3 738 2 852 1 646 307
Podíl (v %)
Kraj Výlučně kojení Celkem kojení (výlučně i s dokrmem) Nekojení
6 týdnů 3 měsíce 6 týdnů 3 měsíce 6 měsíců
Česká Lípa 24,8 % 15,0 % 81,3 % 62,7 % 30,6 % 5,2 %
Jablonec nad Nisou 30,7 % 18,7 % 76,2 % 60,7 % 33,2 % 8,2 %
Liberec 27,1 % 13,2 % 75,6 % 57,1 % 36,2 % 6,2 %
Semily 25,1 % 11,2 % 80,4 % 58,5 % 34,1 % 5,9 %
Liberecký kraj 27,1 % 14,4 % 77,6 % 59,2 % 34,2 % 6,4 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)