2.7.20 Podíl kojených novorozenců podle celkové délky kojení

Absolutně
Kraj Výlučně kojení Celkem kojení (výlučně i s dokrmem) Nekojení
6 týdnů 3 měsíce 6 týdnů 3 měsíce 6 měsíců
Česká Lípa 221 132 726 573 305 42
Jablonec nad Nisou 257 152 688 555 317 74
Liberec 549 267 1 510 1 138 688 103
Semily 211 112 614 468 274 39
Liberecký kraj 1 237 662 3 537 2 734 1 583 258
Podíl (v %)
Kraj Výlučně kojení Celkem kojení (výlučně i s dokrmem) Nekojení
6 týdnů 3 měsíce 6 týdnů 3 měsíce 6 měsíců
Česká Lípa 24,4 % 14,6 % 80,1 % 63,2 % 33,6 % 4,6 %
Jablonec nad Nisou 28,0 % 16,6 % 75,1 % 60,7 % 34,6 % 8,1 %
Liberec 28,2 % 13,7 % 77,7 % 58,5 % 35,4 % 5,3 %
Semily 27,5 % 14,6 % 80,0 % 61,1 % 35,7 % 5,0 %
Liberecký kraj 27,3 % 14,6 % 78,0 % 60,3 % 34,9 % 5,7 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)