2.7.20 Podíl kojených novorozenců podle celkové délky kojení

Absolutně
Kraj Výlučně kojení Celkem kojení (výlučně i s dokrmem) Nekojení
6 týdnů 3 měsíce 6 týdnů 3 měsíce 6 měsíců
Hradec Králové 528 314 1 494 1 222 739 84
Jičín 280 176 666 525 298 40
Náchod 291 177 805 652 392 85
Rychnov n.Kněžnou 243 144 654 535 350 45
Trutnov 354 184 835 617 353 74
Královéhradecký kraj 1 696 995 4 454 3 551 2 132 328
Podíl (v %)
Kraj Výlučně kojení Celkem kojení (výlučně i s dokrmem) Nekojení
6 týdnů 3 měsíce 6 týdnů 3 měsíce 6 měsíců
Hradec Králové 29,7 % 17,7 % 84,1 % 68,8 % 41,6 % 4,7 %
Jičín 35,7 % 22,4 % 84,9 % 67,0 % 38,0 % 5,1 %
Náchod 27,4 % 16,7 % 75,9 % 61,5 % 36,9 % 8,0 %
Rychnov n.Kněžnou 30,1 % 17,9 % 81,1 % 66,4 % 43,4 % 5,6 %
Trutnov 30,7 % 15,9 % 72,4 % 53,5 % 30,6 % 6,4 %
Královéhradecký kraj 30,4 % 17,8 % 79,8 % 63,6 % 38,2 % 5,9 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)