2.7.20 Podíl kojených novorozenců podle celkové délky kojení

Absolutně
Kraj Výlučně kojení Celkem kojení (výlučně i s dokrmem) Nekojení
6 týdnů 3 měsíce 6 týdnů 3 měsíce 6 měsíců
Cheb 363 178 733 524 281 61
Karlovy Vary 133 82 645 552 367 49
Sokolov 161 71 583 429 290 48
Karlovarský kraj 657 331 1 961 1 505 938 158
Podíl (v %)
Kraj Výlučně kojení Celkem kojení (výlučně i s dokrmem) Nekojení
6 týdnů 3 měsíce 6 týdnů 3 měsíce 6 měsíců
Cheb 40,6 % 19,9 % 81,9 % 58,5 % 31,4 % 6,8 %
Karlovy Vary 15,7 % 9,7 % 76,1 % 65,1 % 43,3 % 5,8 %
Sokolov 19,7 % 8,7 % 71,2 % 52,4 % 35,4 % 5,9 %
Karlovarský kraj 25,6 % 12,9 % 76,5 % 58,7 % 36,6 % 6,2 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)