2.7.20 Podíl kojených novorozenců podle celkové délky kojení

Absolutně
Kraj Výlučně kojení Celkem kojení (výlučně i s dokrmem) Nekojení
6 týdnů 3 měsíce 6 týdnů 3 měsíce 6 měsíců
Cheb 435 213 834 595 334 46
Karlovy Vary 324 191 1 012 810 514 80
Sokolov 155 58 521 400 275 70
Karlovarský kraj 914 462 2 367 1 805 1 123 196
Podíl (v %)
Kraj Výlučně kojení Celkem kojení (výlučně i s dokrmem) Nekojení
6 týdnů 3 měsíce 6 týdnů 3 měsíce 6 měsíců
Cheb 39,4 % 19,3 % 75,5 % 53,9 % 30,3 % 4,2 %
Karlovy Vary 25,8 % 15,2 % 80,5 % 64,4 % 40,9 % 6,4 %
Sokolov 20,5 % 7,7 % 68,9 % 52,9 % 36,4 % 9,3 %
Karlovarský kraj 29,3 % 14,8 % 75,9 % 57,9 % 36,0 % 6,3 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)