2.7.20 Podíl kojených novorozenců podle celkové délky kojení

Absolutně
Kraj Výlučně kojení Celkem kojení (výlučně i s dokrmem) Nekojení
6 týdnů 3 měsíce 6 týdnů 3 měsíce 6 měsíců
Cheb 269 134 611 465 261 66
Karlovy Vary 251 155 809 669 401 52
Sokolov 175 68 517 377 214 58
Karlovarský kraj 695 357 1 937 1 511 876 176
Podíl (v %)
Kraj Výlučně kojení Celkem kojení (výlučně i s dokrmem) Nekojení
6 týdnů 3 měsíce 6 týdnů 3 měsíce 6 měsíců
Cheb 32,3 % 16,1 % 73,3 % 55,8 % 31,3 % 7,9 %
Karlovy Vary 25,2 % 15,5 % 81,1 % 67,1 % 40,2 % 5,2 %
Sokolov 23,2 % 9,0 % 68,7 % 50,1 % 28,4 % 7,7 %
Karlovarský kraj 26,9 % 13,8 % 75,0 % 58,5 % 33,9 % 6,8 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)