2.7.20 Podíl kojených novorozenců podle celkové délky kojení

Absolutně
Kraj Výlučně kojení Celkem kojení (výlučně i s dokrmem) Nekojení
6 týdnů 3 měsíce 6 týdnů 3 měsíce 6 měsíců
Cheb 290 159 657 498 253 58
Karlovy Vary 280 164 867 702 424 52
Sokolov 207 94 550 404 227 52
Karlovarský kraj 776 417 2 074 1 604 903 161
Podíl (v %)
Kraj Výlučně kojení Celkem kojení (výlučně i s dokrmem) Nekojení
6 týdnů 3 měsíce 6 týdnů 3 měsíce 6 měsíců
Cheb 33,3 % 18,3 % 75,5 % 57,3 % 29,0 % 6,6 %
Karlovy Vary 26,4 % 15,4 % 81,6 % 66,0 % 39,9 % 4,9 %
Sokolov 27,5 % 12,4 % 73,1 % 53,7 % 30,2 % 6,8 %
Karlovarský kraj 28,9 % 15,5 % 77,3 % 59,7 % 33,6 % 6,0 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)