2.7.20 Podíl kojených novorozenců podle celkové délky kojení

Absolutně
Kraj Výlučně kojení Celkem kojení (výlučně i s dokrmem) Nekojení
6 týdnů 3 měsíce 6 týdnů 3 měsíce 6 měsíců
Děčín 322 152 878 627 386 124
Chomutov 228 123 815 663 432 75
Litoměřice 248 132 937 735 433 56
Louny 255 144 678 518 309 44
Most 246 127 709 549 349 126
Teplice 311 132 805 555 310 65
Ústí nad Labem 380 178 886 621 317 81
Ústecký kraj 1 990 988 5 708 4 268 2 536 571
Podíl (v %)
Kraj Výlučně kojení Celkem kojení (výlučně i s dokrmem) Nekojení
6 týdnů 3 měsíce 6 týdnů 3 měsíce 6 měsíců
Děčín 25,2 % 11,9 % 68,6 % 49,0 % 30,2 % 9,7 %
Chomutov 20,2 % 10,9 % 72,1 % 58,6 % 38,2 % 6,6 %
Litoměřice 20,0 % 10,7 % 75,6 % 59,3 % 34,9 % 4,5 %
Louny 28,2 % 15,9 % 75,0 % 57,3 % 34,2 % 4,9 %
Most 23,1 % 11,9 % 66,4 % 51,5 % 32,7 % 11,8 %
Teplice 25,5 % 10,8 % 66,0 % 45,5 % 25,4 % 5,3 %
Ústí nad Labem 30,2 % 14,1 % 70,4 % 49,3 % 25,2 % 6,4 %
Ústecký kraj 24,6 % 12,2 % 70,5 % 52,7 % 31,3 % 7,0 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)